ΗΠΑ: O φόρος άνθρακα θα μείωνε το έλλειμμα κατά 1 τρισ.

Η εισαγωγή φόρου άνθρακα ύψους 25 δολαρίων ανά τόνο εκπομπών θα μείωνε το έλλειμμα του αμερικανικού προϋπολογισμού κατά περισσότερο από 1 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Κογκρέσου.

Στο πλαίσιο έκθεσής της, η Υπηρεσία Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) πρότεινε 103 τρόπους περιορισμού του ελλείμματος, μέσω περικοπών δαπανών και αύξησης εσόδων. Ο αποδοτικότερος και ταχύτερος από αυτούς είναι η εισαγωγή φόρου άνθρακα 25 δολαρίων, ο οποίος θα αυξάνεται κατά 2% κάθε χρόνο, καθώς θα απέφερε 1,06 τρισ. δολάρια έως το 2021, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συντακτών της έκθεσης.

«Ένα επιχείρημα υπέρ αυτής της επιλογής είναι ότι θα μείωνε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ανά τόνο εκπομπών γιατί κάθε τόνος θα υπόκειτο στον ίδιο φόρο», αναφέρει η έκθεση. «Ένα επιχείρημα εναντίον ενός φόρου επί των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι ότι η μείωση των εκπομπών θα επιβάρυνε την οικονομία αυξάνοντας το κόστος παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με μεγάλη ένταση άνθρακα, με αμφίβολης κλίμακας όφελος για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών.»

Η υπηρεσία αναγνωρίζει επίσης ότι η επιβολή φόρου θα αύξανε το κόστος για τις επιχειρήσεις, όμως επισημαίνει ότι στις εκτιμήσεις της λαμβάνονται υπόψη αυτές οι απώλειες εσόδων.

Εναλλακτικά, η CBO προτείνει την εφαρμογή ενός συστήματος διάθεσης αδειών εκπομπής ρύπων, από το οποίο υπολογίζει τα ίδια έσοδα ανά τόνο διοξειδίου του άνθρακα μεταξύ 2014 και 2023. Υποστηρίζει ότι και οι δύο προσεγγίσεις θα οδηγούσαν σε μείωση των εκπομπών με αρκετά χαμηλό κόστος με τη διαφορά ότι ένα σύστημα ανάλογο με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης «θα προσέφερε βεβαιότητα για την ποσότητα των εκπομπών από πηγές που υπόκεινται σε αυτό, χωρίς όμως να προσφέρει βεβαιότητα για το κόστος που εταιρείες και νοικοκυριά θα αντιμετώπιζαν για τα αέρια του θερμοκηπίου, τα οποία θα συνέχιζαν να εκπέμπουν.»