ΕΜΠ: Σύγκριση κόστους συστημάτων θέρμανσης

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ επικαιροποίησε τους τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με το κόστος θέρμανσης κατοικιών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογία καύσης, για την πλειοψηφία των συστημάτων θέρμανσης που διατίθενται στην Ελληνική αγορά. Επιπλέον εκτιμήθηκαν οι δείκτες εκπομπών ανά είδος καυσίμου και τεχνολογία καύσης.

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τεχνο-οικονομικών υπολογισμών δίδονται στα ακόλουθα σχήματα:

 

Κόστος ωφέλιμης θερμικής ενέργειας ανά είδος θερμικού συγκροτήματος

 

 

Σύγκριση κόστους θερμικής ενέργειας σε %, σε σχέση με το κόστος ενός συγκροτήματος συνήθη λέβητα πετρελαίου

 

 

Αποτελέσματα υπολογισμών κόστους θερμικής ενέργειας σε €/kWh

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μικρότερο κόστος χρήσης έχουν οι αντλίες θερμότητας, οι λέβητες βιομάζας και οι λέβητες συμπύκνωσης Φυσικού Αερίου, ενώ το υψηλότερο κόστος χρήσης έχουν τα παραδοσιακά τζάκια (ανοικτού θαλάμου), οι ηλεκτρικοί λέβητες και οι λέβητες πετρελαίου.

Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι, ως επί το πλείστον, οι λύσεις θέρμανσης που έχουν χαμηλό κόστος απόκτησης κοστίζουν ακριβά στη χρήση, ενώ οι πλέον οικονομικές στη χρήση επιλογές έχουν υψηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης.

Δυστυχώς, δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή όσον αφορά τη θέρμανση του σπιτιού σας. Ίσως αυτό που προέχει είναι η σωστή θερμομόνωση μιας κατοικίας, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες από οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης έχει επιλεγεί.

 

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο των δύο αυτών μελετών σε μορφή PDF.

1. Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες Νοέμβριος 2013 PDF (891 KB)

2. Δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου & τεχνολογία θέρμανσης PDF (283 KB)

Σημαντικό: Τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζονται σε αυτή τη μελέτη ισχύουν μόνο για τις παραδοχές που έχουν χρησιμοποιηθεί και οι οποίες παρατίθενται στο πλήρες κειμένο της μελέτης.

Πηγή