Παγκόσμια ανησυχία για τα αποθέματα νερού

Όλο και περισσότερες χώρες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα στρες όσον αφορά τη στάθμη και τη διαθεσιμότητα των υδάτων, ωστόσο η ακριβής μέτρηση αυτής της επικινδυνότητας είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Ο διαδραστικός χάρτης του Ινστιτούτου Παγκοσμίων Πόρων (World Resources Institute) κατατάσσει τις χώρες και τις λεκάνες απορροής ποταμών σε όλο τον κόσμο με βάση την έκθεσή τους σε κινδύνους που σχετίζονται με το νερό. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει συνεχή πληροφόρηση και κατατάσσει τις χώρες και τις λεκάνες απορροής με βάση τα στοιχεία που προέρχονται από τον παγκόσμιο άτλαντα υδάτινου κινδύνου (Aqueduct Water Risk Atlas). Η κατάταξη περιλαμβάνει 181 χώρες, καθώς και τις 100 μεγαλύτερες λεκάνες απορροής ποταμών στον κόσμο και λαμβάνει υπόψη πέντε διαφορετικούς δείκτες μέτρησης: κρισιμότητα της στάθμης των υδάτων, ετήσια διακύμανση , εποχιακή διακύμανση, εμφάνιση πλημμυρών και ένταση της ξηρασίας. Να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα φαίνεται πως βρίσκεται σε αρκετά υψηλή θέση όσον αφορά τον κίνδυνο έλλειψης νερού. Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του World Resources Institute για να δείτε τον διαδραστικό χάρτη.