Μπαταρίες... από φύκια

Μπορεί να βρουν εφαρμογή σε εύκαμπτα υλικά.Σουηδοί ερευνητές του Πανεπιστημίου της Ουψάλα ανακάλυψαν μια μπαταρία που βασίζεται σε φύκια. Το βασικό υλικό για την κατασκευή των συγκεκριμένων μπαταριών είναι το πράσινο φύκι Cladophora, που φύεται στα ρηχά νερά και συνήθως σαπίζει στις παραλίες ενοχλώντας τους κολυμβητές.

Τα αγώγιμα πολυμερή που θεωρούνται πολλά υποσχόμενα υλικά για τις μπαταρίες του μέλλοντος μέχρι τώρα δεν ήταν εύκολο να αξιοποιηθούν, επειδή η ικανότητά τους να ....διακρατούν ηλεκτρικό φορτίο, χάνεται με το πέρασμα του χρόνου.

Το συγκεκριμένο αυτό φύκι παράγει ένα είδος κυτταρίνης που έχει πολύ μεγάλη ενεργή επιφάνεια, 100 φορές μεγαλύτερη από αυτή του χαρτιού. Η κυτταρίνη αυτού του φυκιού επέτρεψε τη δραστική αύξηση της ποσότητας του αγώγιμου πολυμερούς.

Οι νέες μπαταρίες που δημιούργησαν οι σουηδοί ερευνητές αποτελούνται από λεπτά στρώματα αγώγιμου πολυμερούς πάχους 40-50 νανομέτρων (δισεκατομμυριοστών του μέτρου), που περιβάλλουν ίνες κυτταρίνης από φύκια 20-30 νανομέτρων.

Οι εν λόγω μπαταρίες έχουν πάχος όσο ένα φύλλο χαρτιού, είναι εύκολο να παραχθούν, κι αν τελειοποιηθεί η τεχνολογία κατασκευής τους, μπορούν τελικά να αποδειχτούν ανταγωνιστικές για τις μπαταρίες λιθίου. Ένα άλλο μεγάλο πλεονέκτημα των νέων πολλά υποσχόμενων μπαταριών είναι ότι επαναφορτίζονται ταχύτερα από τις συμβατικές. Ο χρόνος επαναφόρτισης εκτιμάται από 11 δευτερόλεπτα έως 8 λεπτά έναντι περίπου μίας ώρας που απαιτούν οι κοινές λιθίου.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τέτοιες μπαταρίες μπορεί να έχουν εφαρμογή σε εύκαμπτα υλικά όπως ρούχα, συσκευασίες κλπ. Επίσης μπορεί να ενσωματωθούν σε τοίχους και δομικά υλικά αλλά ακόμη είναι άγνωστο το πόσο μεγάλες μπορούν να γίνουν ώστε να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα.

Πηγή