Έχετε αμφιβολίες για τις ανεμογεννήτριες; Δείτε το βίντεο και θα αλλάξετε γνώμη!

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια τεχνολογικά ώριμη και ιδιαίτερα ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα.