Η καφεΐνη διεγείρει την μνήμη τουλάχιστον έως και 24 ώρες μετά

Η καφεΐνη βοηθά τους ανθρώπους να θυμούνται περισσότερες λεπτομέρειες, τουλάχιστον έως και 24 ώρες μετά την κατανάλωση, δείχνει νέα έρευνα.

"Πάντα γνωρίζαμε ότι η καφεΐνη ενισχύει τις γνωστικές ικανότητες, αλλά συγκεκριμένες επιπτώσεις στην ενίσχυση της μνήμης δεν είχαν ποτέ εξεταστεί λεπτομερώς σε ανθρώπους" λέει ο Michael Yassa, βοηθός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins.

Ο Yassa και οι συνεργάτες του, έδωσαν στους συμμετέχοντες στην έρευνα να μελετήσουν μια σειρά από εικόνες, ενώ πέντε λεπτά αργότερα τους χορηγήθηκε ένα δισκίο καφεΐνης 200mg ή ένα placebo. Δείγματα σάλιου πάρθηκαν πριν από τη λήψη των δισκίων καθώς και μιά, τρεις και 24 ώρες αργότερα, ώστε να μετρηθούν τα επίπεδα καφεΐνης στον οργανισμό τους.

Την επόμενη ημέρα, ελέγχθηκε η ικανότητά τους να θυμούνται τις εικόνες που είδαν την προηγούμενη. Κάποιες από αυτές τις εικόνες ήταν ίδιες, μερικές ήταν καινούριες ενώ μερικές ήταν παρόμοιες αλλά όχι ακριβώς οι ίδιες. Περισσότερα μέλη της ομάδας που είχε λάβει καφεΐνη ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν σωστά ως νέες τις παρόμοιες εικόνες σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου (placebo) η οποία δεν κατάφερε να κάνει αυτή τη διάκριση.

Η ικανότητα του εγκεφάλου να αναγνωρίζει τη διαφορά μεταξύ δύο παρόμοιων αλλά όχι ταυτόσημων αντικειμένων αντανακλά ένα βαθύτερο επίπεδο της διατήρησης της μνήμης, λένε οι ερευνητές. Ο ιππόκαμπος, η περιοχή στον μέσο κροταφικό λοβό του εγκεφάλου, αποτελεί τον ‘διακόπτη’ ανάμεσα στη βραχυπρόθεσμη και τη μακροπρόθεσμη μνήμη. Οι περισσότερες έρευνες που έχουν γίνει σχετικά με τη μνήμη επικεντρώνονται σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου.

Μέχρι τώρα , οι επιδράσεις της καφεΐνης στη μακροπρόθεσμη μνήμη δεν είχαν εξεταστεί λεπτομερώς. Από τις λίγες μελέτες που έχουν γίνει, η γενική διαπίστωση ήταν ότι η καφεΐνη έχει ελάχιστη ή καμία επίδραση στη μακροπρόθεσμη διατήρηση της μνήμης.

Ωστόσο,η συγκεκριμένη έρευνα είναι διαφορετική από προηγούμενα πειράματα, εν μέρει επειδή τα υποκείμενα έλαβαν τα δισκία καφεΐνης μόνο αφότου είδαν τις εικόνες και προσπάθησαν να τις απομνημονεύσουν.

"Σχεδόν σε όλες τις προηγούμενες μελέτες χορηγήθηκε καφεΐνη πριν από την έναρξη της μελέτης, οπότε αν υπάρχει κάποια επίπτωση, δεν είναι σαφές αν είναι λόγω της επίδρασης της καφεΐνης στην προσοχή και την επαγρύπνηση ή σε άλλους παράγοντες. Με τη χορήγηση καφεΐνης μετά το πείραμα, έχουμε αποκλείσει όλα αυτά τα αποτελέσματα ”, τόνισε ο καθηγητής Yassa.